FAQ

English FAQ coming soon!

Upoznajte HUBBIG

Što je Hubbig?
Hubbig je digitalna platforma koja spaja prijevoznike s krajnjim korisnicima. Hubbig pruža klijentima lakši i povoljniji način narudžbe prijevoza robe.
Zašto je Hubbig cjelovito rješenje za prijevoz?
Kontaktiramo vašeg dobavljača u roku 24 sata, dogovaramo s njim preuzimanje robe, a zatim se brinemo o dostavi. Trenutno nudimo zbirni pomorski prijevoz (LCL), a uskoro ćemo ponudu proširiti na zračni, kamionski i željeznički projevoz. U svakom trenutku putem Hubbig aplikacije možete provjeriti gdje se vaša roba nalazi, a dok roba putuje aplikacija vas također podsjeća koje dokumente trebate pripremiti kako biste sve imali spremno prije nego roba dođe.
Ja sam vlasnik paušalnog obrta, kako mogu koristiti Hubbig?
Za HUBBIG ne postoji mali klijent, svi su dobro došli, a klijenti koji nemaju česte prijevoze mogu se uz HUBBIGove dobre cijene ogrebati.
Ja sam mali uvoznik, kako mogu koristiti Hubbig?
Za HUBBIG ne postoji mali klijent, svi su dobro došli, a klijenti koji nemaju česte prijevoze mogu se uz HUBBIGove dobre cijene ogrebati.
Ja sam veliki uvoznik, kako mogu koristiti Hubbig?
Sa HUBBIGom imate kontrolu nad vašim pošiljkama i vrlo lako možete doći do kalkulacije svih troškova. Pratite pošiljku besplatno a vaš radni stol više nikada neće biti pun papira od svake pošiljke, nego će svi dokumenti biti u digitalnom obliku koje ćete moći dobiti u zip formatu nakon što vam je pošiljka dostavljena.

Pomorski prijevoz

Kako funkcionira pomorski prijevoz?
Pomorski prijevoz se odnosi na prijevoz brodom. Vlasnici brodova imaju svoje kontejnere koje iznajmljuju vama, da biste u njima prevezli svoju robu. Brodari organiziraju prijevoz od luke do luke. S obzirom da je vama potreban prijevoz od vrata do vrata, u proces se uključuju špediteri, koji onda u suradnji s brodarima organiziraju cijeli prijevoz. Pomorski prijevoz je najsporiji ali i najjeftiniji, pa je zato vrlo aktraktivan za uvoznike i izvoznike.
Što je LCL prijevoz?
LCL (Less than Container Load) prijevoz je prijevoz robe koja ne zauzima čitav prostor tereta, nego samo određeni broj kubika unutar kontejnera.
Kolika je najmanja veličina narudžbe u Hubbigu?
Najmanja veličina narudžbe je 0,1 m3, a obračunava se kao 1 m3.
Što se događa s robom u slučaju havarije broda?
U slučaju havarije broda kapetan ne odgovara za vašu robu. Stoga vam preporučamo da svoju robu svakako osigurate.

HUBBIG aplikacija

Kako pristupiti Hubbig aplikaciji?
Hubbig aplikaciji pristupite na https://ship.hubbig.com
Kako odabrati najbolju ponudu prijevoza?
U tražilici odaberite luku ukrcaja i odredišnu luku, a zatim će vam naš sustav izlistati najpovoljnije ponude.
Koji su ključni dokumenti za prijevoz?
Ključni dokumenti za prijevoz su lista specifikacija, faktura i teretnica.
Što je teretnica?
Teretnica je najznačajnija isprava o prijevozu, budući da ona ima robno – vrijednosni karakter tj. vrijedi onoliko koliko i teret koji je u njoj naznačen. Teretnica je dokaz da ste platili vašu robu dobavljaču.
Kako pratiti pošiljku u realnom vremenu?
U svakom trenutku se možete logirati u Hubbig aplikaciju i saznati gdje se vaša pošiljka trenutno nalazi.

Osiguranje i carinjenje

Je li potrebno osigurati robu?
Preporučamo vam da osigurate vašu pošiljku od vrijednosti robe. U protivnom vaša pošiljka je osigurana samo prema težini. U prijevozu se obračunava osiguranje prema Special Drawing Rights – SDR jedinicama (odšteta 8 EUR po kilogramu). Odaberete li osiguranje po vrijednosti robe preko našeg partnera, onda naplaćujemo 0,35% od vrijednosti robe. Minimalna vrijednost robe za osiguranje po vrijednosti je 35,00 EUR i vrijedi za zemlje koje nisu u ratu.
Što je EORI broj i za što je potreban?
EORI broj je identifikacijski broj za carinske svrhe, te je potreban u slučaju poslovanja s trećim zemljama prilikom internacionalizacije poslovanja. Za svako poslovanje van granica Republike Hrvatske zahtjeva ishođenje EORI broja.
Kako provjeriti EORI broj?
EORI broj nalazi se u EORI sustavu koji podrazumijeva sustav elektroničke registracije i identifikacije gospodarskih subjekata i drugih osoba koje u okviru svojeg poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije. EORI broj se dodjeljuje temeljem podnesenog Zahtjeva za dodjelu EORI broja. Osim obrtnika koji uz zahtjev moraju priložiti presliku osobne iskaznice i izvoda iz obrtnog registra s MB obrta, ostale domaće osobe ne moraju prilagati identifikacijske isprave uz zahtjev. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom carinskom uredu prije započinjanja carinske aktivnosti u kojoj se zahtjeva EORI broj. Zahtjev se može podnijeti osobno ili poslati poštom. S obzirom da sam postupak registracije može potrajati nekoliko dana, preporuča se da se Zahtjev za dodjelu EORI broja podnese nekoliko dana prije obavljanja prve carinske aktivnosti. Valjanost svakog EORI broja može se provjeriti na web stranici Europske komisije.
Gdje predati zahtjev za EORI broj?
Zahtjev za predaju EORI broja traži se kod mjesno nadležne carinarnice, a popis je dostupan ovdje.
Više informacija dostupno je na
linku.
Što je VIES baza?
VIES je sustav za elektronički prijenos informacija o valjanosti PDV identifikacijskih brojeva te o isporukama dobara i usluga nazajedničkom tržištu Europske unije.
Kako se pohranjuju podaci u VIES-u?
Informacije koje se odnose na registraciju u sustav PDV-a prikupljaju porezne uprave i pohranjuju u svoje nacionalne baze podataka.To se odnosi i na podatke o isporukama na zajedničkom tržištu prijavljenim u zbirnim prijavama.
Koliko su ažurni podaci iz VIES-a?
Svaki put kad se uputi zahtjev, šalje se upit o valjanosti državi članici koja je izdala PDV identifikacijski broj. Podaci su ažurni na dnevnoj bazi.
Postoji li baza podataka svih osoba koje su u sustavu PDV-a?
Ne postoji europska baza podataka s osobama registriranim za PDV. VIES je povezan sa PDV bazama podataka država članica i potvrđivanje valjanosti brojeva temelji se na informacijama dostupnim u tim bazama podataka.

Sigurnost podataka

Hoće li Hubbig primjereno čuvati privatne podatke vezane uz poslovanje moje tvrtke?
Da, naravno. Hubbigov sustav u potpunosti je usklađen s GDPR-om.

Uvjeti korištenja

1. Odabir ponude LCL, rate i do kada vrijede ponude
Cijena je važeća do navedenog datuma ukrcaja na brod. Cijene vrijede za isplovljavanja do određenog datuma. Ponude vrijede na paritetu FOB Ukrcajna luka do terminala koji se odabrene te dodatnim odabirom birate ako želite da odradimo i dostavu do vas.
2. Odabir kubika i mase pošiljke
Vrijedi da je volumen i masa 1:1, što bi značilo da se računa ono što je veće. w / m = 1:1 (1 ton = 1 cbm) (weight / measurement). Minimlana jedinica obračuna 1 w/m cbm.
3. Što se događa kada nam date LCL nalog za prikup vaše robe
Naš agent se javi vašem dobavljaču, te on mora imati i predati sve papire za izvoz. Sva drvena ambalaža mora biti tretirana i označena međunarodnim IPPC (NN br. 40 od 29.03.2005). Roba treba biti pravilno zapakirana i nasloživa u visinu. Pošiljatelj obavezno mora posjedovati izvoznu licencu. Mi predajemo teret vama po prezentaciji originalne teretnice, uredno indosirane, express BL ili telex release BL. Hrvatskim tvrtkama troškovi su plativi u kunama po prodajnom tečaju HNB-a na dan dolaska pošiljke u RH.
4. Osiguranje pošiljke
Premija osiguranja (AAR) Against All Risks (0,35% + 0,07 dodatno za osiguranje u slučaju rata ili štrajka) od osnovice, minimum EUR 35 po polici. Osnovica za osiguranje: 110 % od (vrijednosti robe + prijevoza). Premija je oslobodjena PDV-a
4. Carinjenje robe
Prilikom dolaska pošiljke potrebno je imati svu dokumentaciju potrebnu za uvoz / carinjenje, u suprotnom roba ostaje na carinskom skladištu. Cijena carinskog skladišta - EUR 3 / 100kg. Dok roba plovi potrebno je da ispunite carinsku dispoziciju i učitate ju na mjesto za nju u aplikaciji. Naš partner radi carinjenje s vama i prije nego roba stigne na robni terminal Jankomir primit ćete poziv s obavijesti da je sve u redu sa vašom pošiljkom te najavom carinjenja. Nakon što se carinjenje izvrši, dobit ćete mailom troškove PDV-a i carine koje trebate platiti u državni proračun. Čim prije platite potrebno, tim prije će vaša roba biti slobodna.
5. Bill of Lading
Teretnica je dokaz da ste platili vašu robu dobavljaču. Postoje dvije vrste teretnica. Dobijete li originalnu teretnicu, tada stavite svoj pečat i potpis na poleđini sva tri primjerka teretnice i pošaljite ili dostavite na adresu Avenija Dubrovnik 15/12, 10020 Zagreb. Ako dogovorite s dobavljačem da vam šaljemo teretnicu kao ‘telex release’, tada mi sve digitalno riješavamo sa vašim dobavljačem.
6. Skladište
Vaša roba dolazi na robni terminal Jankomir u Zagreb u carinsko skladište gdje imate 5 dana besplatnog skladišta, a nakon toga vam računamo – EUR 3 / 100 kg po započetom tjednu.
7. Plaćanje i odgode plaćanja
Mi vam izdajemo fakturu netom prije dolaska vaše robe na robni terminal Jankomir te vam ju predajemo nakon uplate fakture. Ukoliko želite dugoročniji poslovni odnos s nama, dajemo vam mogućnost za odgodu plaćanja uz zadužnicu. U tom slučaju bismo takav dogovor trebali imati prije vaše narudžbe pošiljke. Ako ste zainteresirani za takvu vrstu suradnje, obratite nam se na info@hubbig.com.
8. Dostava
Za vas možemo organizirati i uslugu dostave. Tu uslugu možete tražiti i naknadno, nakon narudžbe prijevoza, ali svakako prije dolaska robe na carinjenje. Uslugu možete lako zatražiti putem naše aplikacije.
9. Pariteti
Želite li prijevoz na nekom od drugih pariteta, pošaljite vaš upit na info@hubbig.com

We’re here for you

Live chat

Coming soon

Phone

+385 98 615 022

E-mail

info@hubbig.com

Facebook LinkedIn

Social

Follow us

Receive latest news in logistics